#personal(ity).

[TR: yaşam koçluğu]


>>You have a strong personality.<<


[EN]  Surely, you would like to hear that about yourself as much as I would. The question is, what makes a strong personality? Can you develop or learn it? Yes, you can. And you can do it very well. You already have everything you need inside you. You have a kit full of interesting elements in you, which - with the right constellation and the right awareness of them - can crystallize your very own strong personality. You should understand how to use these existing elements to become clear about your personality. So, if you are not clear about yourself, how can other people perceive you clearly? How can they recognize and appreciate your personality, if you are not able to do so yourself? That is  understandable, isn't it? Let's go on a journey of discovery together, find the different elements and bring them together. I guarantee you: The search will be a success. Because this journey of discovery is tried and tested. By the way: Do you already know my book >>12 Stunden bis zur Selbstliebe /12 hours to self-love<< (in German only for now)?[TR]  >>Güçlü bir kişilik sahibisiniz.<< Elbette, bunu kendiniz için duymayı en az benim kadar istersiniz. Soru şu ki, sizi güçlü bir kişilik yapancak olan nedir? Mevcut olanı geliştirebilir veya baştan öğrenebilir misiniz? Tabii ki! İhtiyacınız olan her şeye zaten içinizde sahipsiniz. İçinizde, kendi güçlü kişiliğinizi kristalize edebilen ilginç unsurlarla dolu bir kitiniz var. Kişiliğiniz hakkında net olmak için bu mevcut unsurları nasıl kullanacağınızı anlamalısınız. Kendiniz hakkında net değilseniz, diğer insanlar sizi nasıl net bir şekilde algılayabilir? Siz bunu kendiniz yapamıyorsanız, kişiliğinizi nasıl tanıyabilir ve takdir edebilirler? Bu çok anlaşılır, değil mi? Gelin birlikte bir keşif yolculuğuna çıkalım, farklı unsurları bulalım ve bir araya getirelim. Size garanti ederim: Arama başarılı olacak. Çünkü keşif yolculuğumuz denenmiş ve onay edilmiştir. Bu arada, kitabımı biliyor musunuz? >>12 Stunden bis zur Selbstliebe / 12 saat içinde kendini sevmek<< (şimdilik sadece Almanca)? [DE]  >>Sie sind eine starke Persönlichkeit.<< Sicher würden Sie das genauso gerne über sich hören wie ich. Die Frage ist, was macht eine starke Persönlichkeit aus? Können Sie es entwickeln oder lernen? Ja, das klappt und zwar sehr gut. Sie haben bereits alles was Sie brauchen mit Ihnen. Sie haben einen Baukasten voller interessanter Elemente in sich, die mit der richtigen Konstellation und dem richtigen Bewusstsein Ihre ganz eigene starke Persönlichkeit herauskristallisieren können. Sie müssen verstehen, wie Sie diese vorhandenen Elemente nutzen können, um sich Ihrer Persönlichkeit klar zu werden. Wenn Sie sich selbst nicht über sich im Klaren sind, wie können andere Sie dann klar wahrnehmen? Wie können Fremde Ihre Persönlichkeit erkennen und schätzen, wenn Sie dies selbst nicht können? Das ist  verständlich, oder? Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen, Ihre unterschiedlichen Persönlichkeitselemente finden und zusammenführen. Ich garantiere Ihnen: Die Suche wird erfolgreich sein. Denn diese Entdeckungsreise hat sich bereits bestens bewährt. Übrigens: Kennen Sie eigentlich schon mein Buch >>12 Stunden bis zur Selbstliebe /12 hours to self-love<<? Das Buch bildet eine fundamentale Verwendung bei der Wahrnehmung und Stärkung von Persönlichkeit.